Böcker

RSS

Trycka böcker - offsettryck eller digitaltryck?

13 Nov 2014

När man ska trycka böcker finns det två typer av tryck att välja mellan - offsettryck och digitaltryck. Offsettryck är den traditionella metoden, då böckerna trycks med hjälp av tryckplåtar. Digitaltryck är en nyare och mer modern metod, då böckerna trycks genom att föras över direkt från det digitala mediet (d.v.s. den tryckfärdiga filen) till [...]


Att skriva och ge ut en bok

1 Jun 2014

Att skriva en bok är en dröm som många bär på, och det finns även väldigt många som skrivit ett manus men som inte fått sin bok utgiven - det är hisnande att tänka på hur många outgivna manus som finns, hur många guldkorn som står oupptäckta på någon vind eller hårddisk. Men hur gör [...]