Hur uppkommer åderbråck

Åderbråck är en åkomma som många någon gång i livet har drabbats av och det är lätt att känna igen de synliga symptomen. De mest karakteristiska symptomen är förstorade vener som kan se ut som slingriga klumpar eller förvridna sladdar. Andra symptom som förekommer är svullnad av fötter och anklar, klåda och i vissa fall smärta.

Vad är åderbråck och vad är orsaken Det som i dagligt tal kallas för åderbråck kallas även för varicier. Varicier orsakas av problem med venerna. De blodkärl som transporterar syrefattigt blod från yttre kroppsdelar tillbaka till hjärtat och lungorna. I venerna finns det ventiler som reglerar flödet så att blodet flödar i riktning mot hjärtat och lungorna, flödet sker mot gravitaionen. När åderbråck uppträder är de ventiler som reglerar flödet defekta och tillåter blod att flöda mot den riktning som blodet pumpas mot. Resulatet av detta är att det samlas onomalt mycket blod i venerna och med tiden utvidgas venerna och sväller till onomal storlek. De vener som är tjocka, långa och kraftiga har större risk att drabbas av åderbråck, kraftiga vener med mycket krökar drabbas särskilt ofta.

Åderbråck under bildning Hur märker man att åderbråck håller på att bildas? åderbråck förekommer särskilt ofta i de ytliga venerna som vanligtvis måste utstå högt tryck när man står eller går. Ett tidigt tecken är att de drabbade venerna antar en blå eller mörkt lila färg. Andra symptom som kan tala om att åderbråck är på väg att att bildas är klåda runt en eller flera vener, smärtkänslor i samband med en längre tids sittande eller stillastående. Det är inte helt ovanligt att känna en tung känsla i benen. Det kan även förekomma smärtsamma symptom som bultande kramp eller en brännande känsla på anklar. Kvinnor drabbas oftare än män av åderbråck, ca 30% av alla kvinnor har någon gång drabbats medan bara 15% av männen har drabbats. Det finns olika faktorer som ökar risken att drabbas av åderbråck. Risk för att utveckla åderbråck är till viss del ärftligt. Andra riskfaktorer är åldrande, övervikt samt graviditet. Vidare finns det vanor och sjukdomar som kan öka risken att drabbas. Långvarigt stillastående innebär ofta en ökad risk för att drabbas av åderbråck. Sjukdomar som orsakar kronisk hosta eller förstoppning ökar risken att utveckla åderbråck, det tros bero på de ovan nämnda tillstånden ökar trycket i venerna.

Åderbråck för sällan med sig allvarliga besvär eller komplikationer utan upplevs i de flesta fall som ett kosmetiskt problem. För att ställa en diagnos används oftavensonografi. Metoden är en smärtfri ultraljudsundersökning som kartlägger benets djupa och ytliga vensystem.

15 Jul 2013