Livsviktiga funktioner hos en hjärtstartare

HjärtstartareBegreppet livsviktigt används till vardags alldeles för mycket. Men när det kommer till att köpa hjärtstartare är det bokstavligen livsviktigt att förstå vilka funktioner som finns i den apparat som man väljer att köpa in för att rädda livet på den vars hjärta stannat.

Dagens hjärtstartare är fantastiska maskiner som är anpassade för att hjälpa användaren på bästa möjliga sätt för att bistå dem i att försöka rädda liv. En eftertraktad funktion är att apparaten läser av i vilken takt som instruktionerna efterföljs. Det finns inbyggda sensorer i maskinens elektroder som märker när de hanteras och i vilken takt som de appliceras på den hjärtsjuke. På detta sätt kan maskinen bidra till att inte stressa användaren i onödan eller förvirra genom att ge nästa instruktion innan den föregående är genomförd.

Det finns i dagsläget flera apparater på marknaden som har en inbyggd röst som guidar användaren. Den hjärtstartare som man ska välja att köpa ska ha även ha tydliga skriftliga instruktioner. Brukaren kan ha nedsatt hörsel, tillfälligt av stressen eller permanent. Det kan även vara så att miljön är så pass bullrig att det är svårt att höra rösten tydligt och då är de skriftliga instruktionernas tydlighet avgörande.

Hjärtstartarens funktion är att hålla den hjärtsjuke vid liv till professionell hjälp anländer. Detta kanske undgår dem som försöker bistå den drabbade. Därför bör det ingå tydliga anvisningar om att kontakta sjukvården snarast möjligt.

När man ska köpa en hjärtstartare måste man ha en som även är anpassad för barn. Om ett barn, eller en person som inte väger så mycket som en genomsnittlig vuxen, skulle få en för stark stöt skulle detta kunna göra oåterkallelig skada på patienten. Därför ska det tydligt framgå på defibrillatorn hur man matar in informationen att den drabbade är ett barn.

2 Oct 2013