Om jaktkläder

jaktkläderIdag så är jakt ett väldigt populärt fritidsnöje. Förr i tiden så var däremot jakten ett nödvändigt ont för att vi människor överhuvudtaget skulle kunna överleva. Dåtidens utrustning var långt ifrån den utrustning dagens jägare använder, det är just eftersom att vi människor idag till skillnad från våra förfäder inte måste jaga för våran överlevnad utan mestadels gör det för att det är roligt så är det viktigt att den roliga känslan består under hela jaktpasset. Helhetsupplevelsen utav jakten måste alltså vara rolig för att man ska vilja fortsätta.

En väldigt stor del utav det som bidrar till helhetsupplevelsen är jaktkläder. Eftersom att jaktkläderna bärs under hela jaktpasset måste de stötta jägaren under hela passet till skillnad från tillexempel geväret som främst behövs i skjutögonblicket. Jaktkläderna ska hela tiden underlätta för jägaren och bör vara utformade på ett specifikt sätt, bland annat så bör Jaktkläder vara tempererade för att jägaren under hela passet ska ha en behaglig kroppstemperatur och inte bli störd utav svettningar eller huttringar.

Jaktkläder ska även vara tillverkade med en kamouflerande design som hjälper till att dölja jägaren och få han eller henne att smälta in bättre i omgivningen. Detta möjliggör för jägaren att smyga närmare sitt byte och underlättar även att hitta djuren eftersom att jägaren löper mindre risk för upptäckt.

Eftersom att en jägare snabbt måste kunna agera för att hamna i position där den kan fälla sitt byte så är det viktigt att jaktkläder är utformade så att de möjliggör snabba förflyttningar. Således kan plaggen inte vara för tunga eller otympliga eftersom att det är tungt nog att springa i den terräng som jaktmiljöer ofta erbjuder. Jaktklädernas utformning bör även vara sådan så att jägaren inte uppfattas som onaturligt stor, jaktkläder bör alltså vara så små och sitta så nära jägarens kropp som möjligt.

Till sist så kommer man till kvaliteten när det gäller jaktkläder, även om det finns jaktkläder med skiftande kvalitet så måste man ta i beaktande att jaktkläder är utsatta för ett betydande slitage. Jägaren rör sig i områden som innehåller både stenar och taggiga buskar. Dessutom så innebär jakten ofta närkontakt med mark och trädstammar, detta är något som plaggen måste klara av. Om man har jaktkläder som uppfyller ovanstående krav så kan man vara säker på att de jaktkläder man har kraftigt kommer att bidra till att ge en ökad helhetsupplevelse av jaktpasset, jakten kommer att bli roligare och fungera smidigare eftersom att jaktkläderna kommer att förbättra jägarens välbefinnande.

25 Jun 2012