Pareto

Pareto har rötter från gamla tider och är en filosofi som uppstod i samband med jordbruket. Idag används det för att effektivisera företag istället för jordbruk. Men paretos filosofi kan inte bara användas här, utan även i det vanliga livet. Men det är framför allt aktuellt i företaget då det handlar om att prioritera rätt för att nå framgång. Når man framgångar med sitt företag kan man efter ett tag börja lägga det mer och mer åt sidan och man kan börja satsa på det privata livet – något som vi alla strävar efter?

Vad är pareto?

Syftet med ”pareto” är att prioritera rätt och på så sätt öka vinsterna i företaget. Läs mer om pareto.

30 Apr 2013