Retorikutbildning

RetorikRetorik handlar om att kommunicera effektivt och få folk att lyssna. Det kanske delvis är en medfödd egenskap men går också att öva upp. Det finns ju en mängd olika situationer i livet där det vore väldigt värdefullt om man kunde kommunicera ut sitt budskap på ett sådant sätt att dels så många som möjligt faktiskt lyssnar men också så att så många som möjligt förstår. Att höra vad någon säger är ju inte alls samma sak som att förstå vad någon sagt.

Retorik handlar om olika saker – det gäller dels att få åhörarnas uppmärksamhet när man talar, dels om att också kunna göra det inför en större grupp (vilket många känner nervositet inför). Det handlar också om själva presentationstekniken, hur man håller presentationer som upplevs som intressanta och fängslar åhörarna och hur man får åhörarna att minnas det som var viktigast.

Ibland handlar det mer om att argumentera för en sak på et så bra sätt som möjligt.

Det här med retorik har man nytta av både i det privata livet i många sammanhang och framförallt i yrkeslivet .

Som anställd kan man få gå kurser på arbetsgivarens bekostnad – och ges ett sådant tillfälle – missa inte den chansen. Retorikutbildning.se är ett sådant företag som ger kurser i retorik och presentationsteknik.

Det finns också speciella konsultföretag som specialiserat sig på att hjälpa andra företag att kommunicera bättre. Då menar jag inte att de ger kurser eller utbildar företagen utan att de hjälper företagen med deras kommunikation med omvärlden.

Idag har det blivit allt viktigare för företagen att kommunicera ut vad företaget står för, har för värdegrund, hur man ställer sig till hållbarhet och ansvar för miljö, barnarbete osv. Genom en medveten sådan kommunikation kan man både bygga och stärka företagets varumärke.

Global Happy People är en sådan kommunikationsbyrå – som specialiserat sig på att hjälpa företag att kommunicera inom områden som CSR, ansvarstagande och hållbarhet och hjälper på så sätt dessa företag att stärka sitt varumärke dvs. varumärkesbyggande. När man utvecklar ett varumärke så bör man göra det utifrån ett kreativt och strategiskt tänk där allt ska hänga ihop. Det kan vara hemsida, film och digital marknadsföring till kataloger, produktblad och butik om man har en sådan. För att lyckas med detta behöver man ta fram en kommunikationsstrategi och det är bl.a. sånt som en kommunikationsbyrå hjälper till med.

20 Oct 2014