Trycka böcker - offsettryck eller digitaltryck?

När man ska trycka böcker finns det två typer av tryck att välja mellan - offsettryck och digitaltryck. Offsettryck är den traditionella metoden, då böckerna trycks med hjälp av tryckplåtar. Digitaltryck är en nyare och mer modern metod, då böckerna trycks genom att föras över direkt från det digitala mediet (d.v.s. den tryckfärdiga filen) till papper.

Nuförtiden är digitaltrycket så pass utvecklat att det knappast är någon större skillnad i kvalitet. Gemene man kommer inte se någon skillnad på en bok som tryckts via digitaltryck kontra en bok som tryckts via offsettryck. Eventuellt kanske ett proffs inom branschen kan hitta smärre skillnader, men förmodligen så är det sådana småsaker så att det inte spelar någon större roll.

Det som spelar roll är däremot priset och här har både digital- och offsettrycken var sin nisch som de spelare i. Digitaltrycket briljerar när det kommer till små upplagor. Ska man trycka upp 100 exemplar av en bok kommer digitaltrycket garanterat att bli billigare, det lönar sig helt enkelt inte att göra tryckplåtar och så vidare när det kommer till så små upplagor. Digitaltryck medger också så kallad print on demand, alltså att boken trycks upp först när någon beställer den. Detta gör att man slipper hålla lager, vilket håller ner kostnaderna ytterligare.

Offsettryck är dock fortfarande ett mycket billigare alternativt vid större upplagor. Ska man trycka fler än 500 böcker lönar sig offset nästan alltid. Var gränsen går är omöjligt att säga, det beror på en rad faktorer, men så fort man kommer upp i fler än 200-300 exemplar bör man definitivt ta in offerter både för digitaltryck och offsettryck. För en vidare diskussion om offset vs digitaltryck, besök Adverts Tryckeri.

13 Nov 2014