Vikten av att repetera sin HLR-kunskap

I Sverige är det vanligt att både skolor och arbetsplatser erbjuder sina elever och anställda första hjälpen- och HLR utbildning. Inom skolans värld ses det som en grundläggande utbildning i likhet med allt annat man lär sig inom skolans väggar. Eleverna kan ibland gå på dessa lektioner av den enda anledningen att de är tvungna för att inte få skolk. Men de som gör det får även betydligt sämre kunskap i detta ämne. Kunskap som skulle kunna rädda liv…

Att en person säger att man genomgått en HLR utbildning betyder alltså inte att personen har all kunskap inom det området. Det betyder inte heller att kunskapen är så djup att man med säkerhet kan hantera situationen den dagen en vän ligger medvetslös på golvet.

Det finns ett uttryck som heter ”repetition är kunskapens moder” och det stämmer extra mycket när det gäller färdigheter som ska utföras under stress. Att säga att man kan HLR för att man gått en kurs på högstadiet eller tränat några gånger för tre år sedan på en kurs på jobbet är alltså inte det bästa.

För att hålla kunskapen färsk och så pass inövad att den sitter i ”ryggmärgen” bör en sådan kurs genomföras minst en gång per år. För det är verkligen skillnad på att kunna något teoretiskt när man blir tillfrågad och att kunna det när det gäller på riktigt.

Men det finns även en annan orsak till att hela tiden repetera sin HLR-kunskap.

Inom alla området genomförs det forskning och hela tiden förbättras och justeras hur man ska göra för att nå maximal effekt med sin hjärt- och lungräddning. Det kan tyckas vara små detaljer som ändras men det är även de små detaljerna som kan vara skillnaden mellan liv och död. Några sekunder kan vara livsavgörande och i likhet med det även små detaljer i hur livräddningen genomförts.

När gick du HLR-kurs senast?

25 Sep 2013